Forum Ateista.pl

Forum Ateista.pl (http://ateista.pl/index.php)
-   Społeczeństwo (http://ateista.pl/forumdisplay.php?f=51)
-   -   "Kto jest kim" w rodzinie (http://ateista.pl/showthread.php?t=10670)

Nonkonformista 18.04.2012 20:25

"Kto jest kim" w rodzinie
 
Cytat:

Napisał Palmer Eldritch
...stryjecznym dziadku...

Przepraszam, że tak pozatematowo, ale jest okazja.
Stryjeczny dziadek, to dziadek kogo?
Zawsze miałem z tym problemy. Stryjeczna babcia, wujeczna ciocia. itd. itp. Ktoś wyjaśni? Albo sam Palmer? Będę wdzięczny.

Palmer 18.04.2012 20:45

Ja mogę mylić, ale to chyba jest brat dziadka. :)

exodim 18.04.2012 20:46

brat ojca stryja, czyli j.w., z tym, że brat dziadka od strony ojca

Sofeicz 18.04.2012 21:12

KREWNI WSTĘPNI (-3)
 • pradziadek (pradziad) = ojciec dziadka / babki (dla prawnuka / prawnuczki)
 • prababka (prababa) = matka dziadka / babki (dla prawnuka / prawnuczki)
KREWNI WSTĘPNI (-2), AGNACI - OJCZYŚCI i KOGNACI - MACIERZYŚCI
 • dziadek ojczysty / macierzysty (dziad) = ojciec ojca / matki (dla wnuka / wnuczki)
 • babka ojczysta / macierzysta (baba) = matka ojca / matki (dla wnuka / wnuczki)
KREWNI BOCZNI (-2), AGNACI - OJCZYŚCI i KOGNACI - MACIERZYŚCI
 • prastryj (przestryj, dziadek stryjeczny) = brat dziadka (dla wnuka stryjecznego / wnuczki stryjecznej)
 • prawuj* (przedwieć, dziadek wujeczny) = brat babki (dla wnuka wujecznego / wnuczki wujecznej)
 • praciotka* (praciota*, przeciota*, babka cioteczna) = siostra dziadka / babki (dla wnuka ciotecznego / wnuczki ciotecznej)
POWINOWACI (-2)
 • prastryjna* (babka stryjeczna) = żona brata dziadka (dla prapociotka / prapociotki)
 • prawujna* (babka wujeczna) = żona brata babki (dla prapociotka / prapociotki)
 • prapociot* (dziadek cioteczny) = mąż siostry dziadka / babki (dla prapociotka / prapociotki)
 • praświekier* = dziadek męża (dla prasnechy)
 • praświekra* (praświekrew*) = babka męża (dla prasnechy)
 • prateść* = dziadek żony (dla prazięcia)
 • prateściowa* (prateścia*) = babka żony (dla prazięcia)
KREWNI WSTĘPNI (-1), AGNACI
 • ojciec (dla syna / córki)
KREWNI BOCZNI (-1), AGNACI
 • stryj (rodzony, stryjek) = brat ojca (dla synowca / synowicy)
 • ciotka (ojczysta, ciota ojczysta) = siostra ojca (dla bratańca / bratanicy)
 • stryj stryjeczny = syn brata dziadka ojczystego (dla niecia / nieściory)
 • ciotka stryjeczna = córka brata dziadka ojczystego (dla niecia / nieściory)
 • stryj wujeczny = syn brata babki ojczystej (dla niecia / nieściory)
 • ciotka wujeczna = córka brata babki ojczystej (dla niecia / nieściory)
 • stryj cioteczny = syn siostry dziadka ojczystego lub babki ojczystej (dla niecia / nieściory)
 • ciotka cioteczna = córka siostry dziadka ojczystego lub babki ojczystej (dla niecia / nieściory)
KREWNI WSTĘPNI (-1), KOGNACI
 • matka (dla syna / córki)
KREWNI BOCZNI (-1), KOGNACI
 • wuj (rodzony, wujek) = brat matki (dla siostrzeńca / siostrzenicy)
 • ciotka (macierzysta, ciota macierzysta) = siostra matki (dla siostrzeńca / siostrzenicy)
 • wuj stryjeczny = syn brata dziadka macierzystego (dla niecia / nieściory)
 • ciotka stryjeczna = córka brata dziadka macierzystego (dla niecia / nieściory)
 • wuj wujeczny = syn brata babki macierzystej (dla niecia / nieściory)
 • ciotka wujeczna = córka brata babki macierzystej (dla niecia / nieściory)
 • wuj cioteczny = syn siostry dziadka macierzystego lub babki macierzystej (dla niecia / nieściory)
 • ciotka cioteczna = córka siostry dziadka macierzystego lub babki macierzystej (dla niecia / nieściory)
POWINOWACI (-1)
 • stryjna (stryjenka) = żona brata ojca (dla pociotka / pociotki)
 • wujna (wujenka) = żona brata matki (dla pociotka / pociotki)
 • pociot = mąż siostry ojca, mąż siostry matki (dla pociotka / pociotki)
 • świekier = ojciec męża (dla snechy)
 • świekra (świekrew) = matka męża (dla snechy)
 • teść (cieść) = ojciec żony (dla zięcia)
 • teściowa (teścia, ćcia) = matka żony (dla zięcia)
 • ojczym (dla pasierba / pasierbicy)
 • macocha (dla pasierba / pasierbicy)
 • ojciec chrzestny (dla chrześniaka / chrześnicy)
 • matka chrzestna (dla chrześniaka / chrześnicy)
KREWNI BOCZNI (0)
 • brat (dla brata / siostry)
 • siostra (dla brata / siostry)
 • półbrat = syn jednego z rodziców z poprzedniego związku (dla półbrata / półsiostry)
 • półsiostra = córka jednego z rodziców z poprzedniego związku (dla półbrata / półsiostry)
 • brat stryjeczny = syn brata ojca (dla brata stryjecznego / siostry stryjecznej)
 • siostra stryjeczna = córka brata ojca (dla brata stryjecznego / siostry stryjecznej)
 • brat wujeczny = syn brata matki (dla brata ciotecznego / siostry ciotecznej)
 • siostra wujeczna = córka brata matki (dla brata ciotecznego / siostry ciotecznej)
 • brat cioteczny = syn siostry ojca / matki (dla brata wujecznego / ciotecznego / siostry wujecznej / ciotecznej)
 • siostra cioteczna = córka siostry ojca / matki (dla brata wujecznego / ciotecznego / siostry wujecznej / ciotecznej)
 • brat prastryjeczny = wnuk brata dziadka (dla brata prastryjecznego / siostry prastryjecznej)
 • siostra prastryjeczna = wnuczka brata dziadka (dla brata prastryjecznego / siostry prastryjecznej)
 • brat prawujeczny = wnuk brata babki (dla brata praciotecznego / siostry praciotecznej)
 • siostra prawujeczna = wnuczka brata babki (dla brata praciotecznego / siostry praciotecznej)
 • brat pracioteczny = wnuk siostry dziadka / babki (dla brata prawujecznego / praciotecznego / siostry prawujecznej / praciotecznej)
 • siostra pracioteczna = wnuczka siostry dziadka / babki (dla brata prawujecznego / praciotecznego / siostry prawujecznej / praciotecznej)
POWINOWACI (0)
 • mąż (dla żony)
 • żona (dla męża)
 • dziewierz = brat męża (dla bratowej)
 • jątrew (jątrewka) = żona brata męża (dla jątrwi)
 • zełwa = siostra męża (dla bratowej)
 • zełwin* = mąż siostry męża (dla szurzyny)
 • szurzy = brat żony (dla swaka)
 • szurzyna* = żona brata żony (dla zełwina)
 • świeść = siostra żony (dla swaka)
 • paszenog = mąż siostry żony (dla paszenoga)
 • swak (szwagier) = mąż siostry (dla szurzego / świeści)
 • bratowa = żona brata (dla dziewierza / zełwy)
 • brat przyrodni (dla brata przyrodniego / siostry przyrodniej; nie mają wspólnego rodzica)
 • siostra przyrodnia (dla brata przyrodniego / siostry przyrodniej; nie mają wspólnego rodzica)
 • swat (współświekier*) = ojciec męża córki (dla współteścia / współteściowej)
 • swatka (swatew*, współświekra*, współświekrew*) = matka męża córki (dla współteścia / współteściowej)
 • współteść* = ojciec żony syna (dla swata / swatki)
 • współteściowa* = matka żony syna (dla swata / swatki)
 • kum (kmoter) = ojciec chrześniaka / chrześnicy / ojciec chrzestny syna / córki / chrześniaka / chrześnicy (dla kuma / kumy)
 • kuma (kmotra) = matka chrześniaka / chrześnicy / matka chrzestna syna / córki / chrześniaka / chrześnicy (dla kuma / kumy)
KREWNI ZSTĘPNI (+1)
 • syn (dla ojca / matki)
 • córka (dla ojca / matki)
KREWNI BOCZNI (+1)
 • synowiec = syn brata (dla stryja)
 • synowica = córka brata (dla stryja)
 • brataniec (bratanek) = syn brata (dla cioty)
 • bratanica = córka brata (dla cioty)
 • siostrzeniec = syn siostry (dla wuja / cioty)
 • siostrzenica = córka siostry (dla wuja / cioty)
 • nieć** (nieść) = wnuk stryja / wuja / cioty (dla stryja / wuja stryjecznego / wujecznego / ciotecznego / cioty stryjecznej / wujecznej / ciotecznej)
 • nieściora** (nieścierz) = wnuczka stryja / wuja / cioty (dla stryja / wuja stryjecznego / wujecznego / ciotecznego / cioty stryjecznej / wujecznej / ciotecznej)
POWINOWACI (+1)
 • zięć = mąż córki (dla teścia / teściowej)
 • snecha (synowa) = żona syna (dla świekra / świekry)
 • pasierb (dla ojczyma / macochy)
 • pasierbica (dla ojczyma / macochy)
 • chrześniak (dla ojca chrzestnego / matki chrzestnej)
 • chrześnica (dla ojca chrzestnego / matki chrzestnej)
 • pociotek = synowiec / brataniec / siostrzeniec męża / żony (dla stryjny / wujny / pociota)
 • pociotka = synowica / bratanica / siostrzenica męża / żony (dla stryjny / wujny / pociota)
KREWNI ZSTĘPNI (+2)
 • wnuk (wnęk) = syn syna / córki (dla dziadka / babki)
 • wnuczka (wnuka, wnęka) = córka syna / córki (dla dziadka / babki)
 • wnuk stryjeczny = wnuk brata (dla prastryja)
 • wnuczka stryjeczna = wnuczka brata (dla prastryja)
 • wnuk wujeczny = wnuk siostry (dla prawuja)
 • wnuczka wujeczna = wnuczka siostry (dla prawuja)
 • wnuk cioteczny = wnuk brata / siostry (dla pracioty)
 • wnuczka cioteczna = wnuczka brata / siostry (dla pracioty)
POWINOWACI (+2)
 • prazięć* = mąż wnuczki (dla prateścia / prateściowej)
 • prasnecha* = żona wnuka (dla praświekra / praświekry)
 • prapociotek* = wnuk brata / siostry męża / żony (dla prastryjnej / prawujnej / prapociota)
 • prapociotka* = wnuczka brata / siostry męża / żony (dla prastryjnej / prawujnej / prapociota)
KREWNI ZSTĘPNI (+3)
 • prawnuk (prawnęk) = syn wnuka / wnuczki (dla pradziadka / prababki)
 • prawnuczka (prawnuka, prawnęka) = córka wnuka / wnuczki (dla pradziadka / prababki)

exodim 18.04.2012 21:14

Ale brzydkie i długie.

Tutaj ładny diagram:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Relacja...cji_rodzinnych

Nonkonformista 19.04.2012 00:51

Cytat:

Napisał exodim (Post 427238)
Ale brzydkie i długie.

Tutaj ładny diagram:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Relacja...cji_rodzinnych

Dziękuję i tobie, i Sofeiczowi.
Będę musiał to przeanalizować dokładniej.
Używacie w swoich rodzinach określeń 'stryj', 'wujenka'?
U mnie po prostu zawsze się mówiło wujek a nie stryj i ciocia, a nie wujenka.

A prababcia cioteczna to siostra prababci, prawda? Dobrze myślę?

wuj wujeczny = syn brata babki macierzystej (dla niecia / nieściory)
ciotka wujeczna = córka brata babki macierzystej (dla niecia / nieściory)
wuj cioteczny = syn siostry dziadka macierzystego lub babki macierzystej (dla niecia / nieściory)
ciotka cioteczna = córka siostry dziadka macierzystego lub babki macierzystej (dla niecia / nieściory)

To dopiero Kosmos. O ciotce ciotecznej nigdy nie słyszałem. Naprawdę muszę to przeanalizować. Jeszcze raz dziękuję i dobranoc

Trzymajcież się tematu. ŚSz

Machefi 19.04.2012 12:20

Cytat:

Trzymajcież się tematu. ŚSz
Tylko którego? Tego oficjalnego czy faktycznego?
Mnie pociąga ten bieżący, oficjalnie będący jeszcze pozatemaciem.
Cytat:

Napisał nonkonformista (Post 427305)
Dziękuję i tobie, i Sofeiczowi.
Będę musiał to przeanalizować dokładniej.
Używacie w swoich rodzinach określeń 'stryj', 'wujenka'?

Wujenka stryjenka jakoś nie.
Pojęcia stryj używam choć stryja nie mam, ojciec miał same siostry.
Cytat:

A prababcia cioteczna to siostra prababci, prawda?
Prawda.
Cytat:

To dopiero Kosmos.
Kosmos? Dobrze, że nikt nie zaserwował staropolszczyzny.
Takie wyrazy jak wnęka i wnęk chociażby, te przynajmniej nie wiele się zmieniły do dziś, ale i tak nie wiem czy zgadniesz, a co dopiero żółwica czy dziewierz.:)

Sofeicz 19.04.2012 13:43

Wszystko masz w moim przydługim poście (powinowaci - 0)

exodim 19.04.2012 13:49

Cytat:

Używacie w swoich rodzinach określeń 'stryj', 'wujenka'?
Tak, czasem. Ale nie na brata dziadka ze strony ojca - wtedy raczej mówimy (tzn. ja mówię) zwyczajnie brat dziadka Kazimierza :P (co może jest trochę niekonsekwentne, bo do brata ojca zwracam się per stryjek).

current 19.04.2012 13:52

W rodzinie mojego taty funkcjonowało dodatkowo coś takiego jak "stryk" i nie był to
"stryj". Co to za koligacja mimo wielu tłumaczeń nigdy nie zrozumiałem.

Rojza Genendel 19.04.2012 14:06

Cytat:

Napisał nonkonformista (Post 427305)
Używacie w swoich rodzinach określeń 'stryj', 'wujenka'?

Stryk i wujna, ale to znaczy to samo.

Ale słowo "praciota" całkiem mnie rozwaliło :-]

Forge 19.04.2012 18:09

Tu jeszcze bogatsze opracowanie:
http://www.eioba.pl/a/1vlz/terminolo...i-powinowactwa

A w środku m.in. świekra, jątrew i paszenog.

exodim 19.04.2012 19:11

Cytat:

Napisał Forge (Post 427477)
Tu jeszcze bogatsze opracowanie:
http://www.eioba.pl/a/1vlz/terminolo...i-powinowactwa

A w środku m.in. świekra, jątrew i paszenog.

Na wsi to na pamięć znają, nie to co my :lol2:

Sofeicz 20.04.2012 17:17

Ciekawe czy słowo "jątrzyć" pochodzi od jątrew (jątrewka) = żona brata męża (dla jątrwi)?

Rojza Genendel 20.04.2012 17:41

Cytat:

Napisał Sofeicz (Post 427785)
Ciekawe czy słowo "jątrzyć" pochodzi od jątrew (jątrewka) = żona brata męża (dla jątrwi)?

Tak :-)
http://www.rdc.pl/index.php?/pol/art..._slowa_jatrzyc


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:01.

Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2015, Jelsoft Enterprises Ltd.
Tłumaczenie: vBulletin.net.pl