Ankieta: Która z teorii ruchu ciał jest prawdziwa?
Nie posiadasz uprawnień, aby oddać głos w tej ankiecie.
Teoria grawitacji, mająca ogromne luki, braki dowodowe i będąca w poważnym kryzysie
38.46%
20 38.46%
Teoria Inteligentnego Spadania zgodna ze wszystkimi danymi empirycznymi oraz zgodna z Biblią
61.54%
32 61.54%
Razem 52 głosów 100%
*) odpowiedź wybrana przez Ciebie [Wyniki ankiety]

Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Teoria Inteligentnego Spadania
#1
Zainspirowany wątkiem Klamstwo agentow o kulistosci Ziemii chciałem przedstawić Teorię Inteligentnego Spadania. Nie jest ona mojego autorstwa, ale zebrałem razem pewne fakty oraz rozwinąłem ją w obszarze empirycznych dowodów naukowych oraz wykazałem na podstawie rachunku prawdopodobieństwa, że teoria grawitacji nie może być prawdziwa. Znalazłem również inne świadectwa biblijne a nawet kościelne. Zastrzegam też sobie prawo do korygowania i rozbudowywania teorii. Wszelkie sugestie i konstruktywna krytyka są mile widziane Uśmiech.

[SIZE="5"]Teoria Inteligentnego Spadania[/SIZE]

Niedawno powstała nowa, interesująca, choć dla niektórych kontrowersyjna, Teoria Inteligentnego Spadania. Poniżej zamieszczam oryginalny artykuł konstytuujący nową teorię, następnie podam argumenty wykazujące słabość teorii grawitacji, jej matematyczne (nie)prawdopodobieństwo, dowody biblijne a na końcu podaję tłumaczenie FAQ dla pierwotnej wersji teorii. Jednocześnie przepraszam za dość toporne tłumaczenie.

[SIZE="4"]Ewangeliccy naukowcy odrzucają grawitację i proponują nową Teorię Inteligentnego Spadania[/SIZE]

Kansas City, USA.
Nowa kontrowersja dotycząca programu nauczania powstała w czasie dyskusji nad nauczaniem ewolucji w szkołach publicznych. Naukowcy z Ewangelickiego Centrum dla Bazujących na Wierze Dowodów (Evangelical Center For Faith-Based Reasoning – ECFR) twierdzą, że długo utrzymywana „teoria grawitacji” jest błędna i w odpowiedzi na nią zaproponowali nową teorię Inteligentnego Spadania.

– Rzeczy spadają nie dlatego, że działają na nie jakieś siły grawitacyjne, ale ponieważ wyższa inteligencja, „Bóg”, jeśli wolisz, popycha je w dół – mówi Gabriel Burdett, który posiada stopnie naukowe z edukacji, fizyki i zastosowania Pism zdobyte na Oral Roberts University. Burdett dodaje: – Grawitacja, o której uczy się nasze dzieci jako o prawie, opiera się na wielkich brakach w rozumieniu. Prawo to przewiduje istnienie wzajemnych sił między wszystkimi ciałami obdarzonymi masą, ale nie może one wyjaśnić tej siły. Sam Izaak Newton powiedział (1642): „Podejrzewam, że moje teorie mogą w całości zależeć od sił, których filozofowie poszukiwali w naturze na próżno”. Oczywiście jest to aluzja do Siły Wyższej.

Założony w 1987 toku ECFR jest wiodącą na świecie instytucją ewangelickiej fizyki – gałęzi fizyki bazującej na dosłownej interpretacji Biblii. Zgodnie z pracą ECFR opublikowaną jednocześnie w tym tygodniu w International Journal Of Science oraz w młodzieżowym magazynie God's Word For Teens! (Słowo Boże dla Nastolatków!), jest wiele zjawisk, które nie mogą być wyjaśnione przez świecką grawitację, włącznie z takimi tajemnicami jak latające anioły, wstąpienie Jezusa do Nieba czy jak Szatana upadł, kiedy go wyrzucono z Raju.

ECFR, wspólnie z Koalicją Chrześcijańską i innymi chrześcijańskimi grupami aktywistów, wzywa do oddania w szkołach publicznych równego czasu na nauczanie teorii Inteligentnego Spadania. Podkreślają oni, że nie żądają aby teoria grawitacji została wyrzucona ze szkół, a chcą jedynie przedstawić uczniom obie strony problemu, tak „aby mogli oni podjąć świadomą decyzję”.

– Chcemy mieć po prostu najlepszą możliwą edukacje dla dzieci z Kansas – mówi Burdett.

Zwolennicy Inteligentnego Spadania utrzymują, że różne teorie stosowane przez świeckich fizyków do wyjaśnienia grawitacji nie są wewnętrznie spójne. Nawet krytycy Inteligentnego Spadania przyznają, że pomysły Einsteina odnośnie grawitacji są matematycznie niespójne z mechaniką kwantową. Ten fakt, mówią zwolennicy Inteligentnego Spadania, dowodzi, że grawitacja jest teorią w kryzysie.

– Spójrzmy na świadectwa – mówi starszy kolega w ECFR Gregory Lunsden. – W Mateusza 15:14 Jezus mówi: „Jeśli ślepy ślepego prowadzi, obaj w dół wpadną”. Nie mówi nic o jakiejś grawitacji która spowoduje ich wpadnięcie – po prostu wpadną. Dalej, w Job 5:7, czytamy „Bo człowiek rodzi się na niedolę, jak iskry z pożogi, aby wysoko wzlatać”. Jeśli grawitacja ściąga wszystko w dół, to dlaczego iskry wzlatują do góry? To jasno wskazuje na świadome i inteligentne zarządzanie wszystkim co spada.

Krytycy Inteligentnego Spadania wskazują, że grawitację można udowodnić bazując na empirycznych obserwacjach zjawisk naturalnych. Fizycy ewangeliccy twierdzą jednak, że nie ma sprzeczności między matematyką Newtona a Pismem Świętym.
– Ograniczeni umysłowo grawicyści nie potrafią znaleźć sposobu na zgodność ogólnej względności z subatomowym światem kwantowym – mówi dr Ellen Carson, wiodący ekspert Inteligentnego Spadania, znana z jej pracy z Ministerstwem Młodzieży (Kansas Youth Ministry). – Próbują to uczynić przez większą część wieku, ale mimo wszystkich swoich empirycznych obserwacji i starannego opracowywania danych nadal nie wiedzą jak to zrobić.
– Tradycyjni naukowcy przyznają, że nie potrafią wyjaśnić jak grawitacja przypuszczalnie działa. – mówi Carson – Zaś co do potrzeb realizacji zamierzeń naukowców, to „fale grawitacyjne” i „grawitony” są jedynie świeckim określeniem na „Bóg może zrobić co zechce”.

Niektórzy z ewangelickich fizyków uważają, że Inteligentne Spadanie dostarcza eleganckiego rozwiązania dla głównych problemów współczesnej fizyki.
– Anty-spadający fizycy przez dziesięciolecia teoretyzują o „sile elektromagnetycznej”, „słabych siłach jądrowych”, „silnych siłach jądrowych” oraz tak zwanej „sile grawitacji” – mówi Burdett. – Ich wysiłki w poszukiwaniach kierują się ku unifikacji tych wszystkich sił w jedną siłę. Ale czytelnicy Biblii wiedzą już od tysiącleci czym jest ta jedna, zunifikowana siła: Jej imię to Jezus.

Tłumaczenie bez wiedzy i zgody za: http://www.theonion.com/content/node/39512.

[SIZE="4"]Dowody naukowe
[/SIZE]


Doskonałym przykładem, że teoria grawitacji jest niemożliwa - co wskazuje na istnienie Inteligentnego Popychającego - jest ruch Ziemi wokół Słońca.

Zgodnie z obowiązującą teorią o powstaniu Układu Słonecznego Ziemia miała (rzekomo) powstać 4,6 mld lat temu. Od tego czasu obiega Słońce po orbicie prawie kołowej. Ale przecież każdy rozsądny człowiek wie, że jeżeli coś się porusza, to musiało zostać przez coś lub przez kogoś popchnięte aby mogło się poruszać. To pierwszy, bardzo silny dowód na istnienie Pierwszego Poruszyciela.

I zasada dynamiki Newtona mówi, że ciało raz poruszone porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym. Ale przecież Ziemia nie porusza się ruchem prostoliniowym! Tor orbity Ziemi jest zakrzywiony i ma kształt prawie okręgu. To zakrzywienie możemy tłumaczyć w sposób tradycyjny (tzn. rzekomo działa jakaś siła, zwana grawitacją, która zakrzywia tor) lub zgodnie z teorią IF: istnieje Popychający który popycha Ziemię korygując jej ruch wokół Słońca. Jeżeli teoria grawitacji jest prawdziwa, to skąd siła grawitacji wie, jak bardzo ma zakrzywić tor Ziemi w każdym punkcie jej orbity? Przecież siła grawitacji, zgodnie z twierdzeniami ateistycznych naukowców, nie ma żadnej inteligencji czy świadomości, a mimo to ma działać w każdym punkcie orbity w ten sposób, aby nie oddziaływać zbyt mocno (wtedy Ziemia spadłaby na Słońce) ani zbyt słabo (wtedy Ziemia uciekłaby w otchłań kosmosu). Rzekoma siła grawitacji musi wiedzieć jak mocno ma zakrzywiać orbitę Ziemi. Co więcej, jeśli weźmiemy pod uwagę inne planety i ciała niebieskie, które też mają być obdarzone tą siłą, to zauważymy jak skomplikowane obliczenia są potrzebne do wyliczenia właściwej siły. Ateistyczni naukowcy twierdzą, że jest to naturalne, ale jak czy rzeczywiście takie obliczenia są możliwe do wykonania bez udziału inteligencji? Jest to wyraźna sprzeczność w twierdzeniach grawicjonistycznych naukowców i jednocześnie dowód, że ruch Ziemi wokół Słońca musi być kontrolowany przez jakąś wyższą inteligencję.

Z teorią grawitacji związane jest jeszcze pojęcie grawitonu, czyli hipotetycznej cząsteczki która ma rzekomo przenosić siłę grawitacji między oddziałującymi ze sobą ciałami w wyniku czego ciała się przyciągają (i spadają na siebie). Jest to kolejny wymysł ateistycznych naukowców. Istnienie grawitonów jest tylko hipotezą, nigdy nie wykryto żadnych takich cząsteczek, nie ma żadnych świadectw empirycznych na istnienie grawitonów. Dlaczego więc konserwatywni naukowcy popierają teorię grawitacji? Ponadto, teoria grawitonów nie może wytłumaczyć, dlaczego materia spada na czarną dziurę - skoro z czarnej dziury nic nie może się wydostać to jak miałaby się z wydostawać z niej grawitacja? To kolejny dowód podważający grawitację i wskazujący na Inteligentnego Popychacza, który spycha materię w kierunku czarnej dziury.

Zresztą, rozważmy sam bezsens twierdzenia, że jedno ciało wyrzuca z siebie cząsteczkę (ów wymyślony grawiton), która po trafieniu w inne ciało będzie je kierować te ciała ku sobie. Przecież nawet szkolne doświadczenie pokazuje, że ciało po uderzeniu porusza się zgodnie z kierunkiem i zwrotem uderzenia, a nie w kierunku skąd uderzenie nadeszło! Jest to zgodne z zasadą zachowania pędu. To kolejny dowód, że grawitony nie mogą istnieć, postulat ich istnienia jest tylko wymysłem, podobnie jak całej tzw. teorii grawitacji. Te świadectwa empiryczne jasno wskazują, że grawitacja jako fakt empiryczny nie istnieje.

[SIZE="4"]Dowód z rachunku prawdopodobieństwa
[/SIZE]


Dowodzi tego również rachunek prawdopodobieństwa. Jak wspomniałem wyżej, rzekoma siła grawitacji musi w każdym ułamku sekundy i w każdym punkcie orbity działać z właściwą siłą, ponieważ w przeciwnym wypadku Ziemia spadłaby na Słońce lub uciekła w kosmos. Oczywiście w obu wypadkach oznaczałoby to koniec życia na Ziemi, a nie takie jest przecież zamierzenie Boga.

Policzmy prawdopodobieństwo, że Ziemia może się utrzymać na właściwej orbicie tylko dzięki rzekomej sile grawitacji. Przyjmijmy dla uproszczenia i z korzyścią dla grawicjonistów, że siła działa nie w każdym punkcie orbity, ale z krokiem co 1 metr, i nie w każdym ułamku sekundy lecz co 1 sekundę.

Długość orbity Ziemi w metrach to prawie 1 bilion (tysiąc miliardów) metrów. W zapisie naukowym 9,4*10^11 m. Wiek Ziemi to rzekomo 4,6 mld lat, czyli ok. 31 milionów miliardów sekund. W zapisie naukowym to 3,16*10^16 s. Prawdopodobieństwo, że w każdej chwili i w każdej sekundzie działająca siła utrzymuje Ziemię na właściwym miejscu jest więc odwrotnością iloczynu tych wielkości i wynosi 3,4*10^-20. Czyli mamy trzy szanse na sto miliardów miliardów. Czy rozsądny człowiek może wątpić, że działa tutaj jakaś bezosobowa, nieinteligentna siła?

[SIZE="4"]Mikro- i makrograwitacja[/SIZE]

Nie ma żadnych empirycznych dowodów na makrograwitację. Możemy uznać, że są dowody na mikrograwitację, ale nie na makro. Ruch ciał niebieskich w przestrzeni kosmicznej można doskonale wytłumaczyć działalnością Inteligentnego Popychacza. IF jedynie interpretuje pewne obserwowalne zjawisko, dokładnie tak samo jak robią to grawicjoniści. Oba poglądy są empirycznie równoważne!

Dowodem na makrograwitację byłaby obserwacja takiej w laboratorium. A że żadne laboratorium nie wytworzyło u siebie planety czy chociażby asteroidy, a tym bardziej nie wystrzeliło jej w kosmos. Nie ma więc żadnych empirycznych dowodów na makrograwitacyjny charakter ruchu planet. Jeżeli ktoś będzie się upierał, że wystrzelono satelity i sondy kosmiczne to zgadzam się - ich ruch wygląda jakby podlegał tzw. prawu grawitacji, ale jest to najwyżej mikrograwitacja, zaś ekstrapolowanie tej wiedzy na większe ciała jest nieuprawnione. Ponadto te obiekty są stworzone sztucznie i miały nadany ruch początkowy ze swoich silników, zaś obiekty podlegające makrograwitacji żadnych silników nie mają. To w oczywisty sposób wskazuje, że do nadania im ruchu konieczny był Inteligentny Popychacz. Warto też zauważyć, że obserwowana empirycznie mikrograwitacja nie jest w żaden sposób sprzeczna z teorią Inteligentnego Popychania.

[SIZE="4"]Świadectwa Biblijne [/SIZE]

Spójrzmy jeszcze na świadectwa biblijne, któremu można bezgranicznie zaufać, jak już wielokrotnie zostało to dowiedzione. Oto w księdzie Jozuego Bóg na prośbę Jozuego zatrzymuje Słońce, aby przedłużyć dzień bitwy (Joz 10:12-13). Czy takie coś jest możliwe zgodnie z grawicjonistycznym światopoglądem? Siła grawitacji nie spełniłaby prośby Jozuego, spełnił ją Bóg, który popychał Słońce i Księżyc odpowiednio do ruchu Ziemi. Proszę zauważyć, że istnieje błędna interpretacja tego historycznego wydarzenia, twierdząca, że Bóg zatrzymał ruch obrotowy Ziemi. To oczywista nieprawda, gdyż nagłe zatrzymanie ruchu obrotowego spowodowałoby wielką katastrofę na całej ziemi, a o niczym takim wiarygodni kronikarze nie wspominają. O wiele rozsądniejszym jest twierdzenie, że Inteligenty Popychacz przesuwał Słońce w przestrzeni w taki sposób, by stale świeciło nad Gibeonem. Jest to idealnie zgodne z wiarygodnym tekstem biblijnym.

Kolejnym biblijnym świadectwem istnienia Popychacza jest zaćmienie Słońca do jakiego doszło w momencie śmierci Jezusa Chrystusa, o czym mówi ewangelia Łukasza (Łuk 23:44-45). Wiadomo, że Jezus został ukrzyżowany w Paschę, która to była mniej więcej w czasie pełni Księżyca. Pełnia zaś jest wtedy kiedy wystąpi taki układ ciał niebieskich: Słońce - Ziemia - Księżyc. Zaćmienie może nastąpić tylko wtedy, kiedy Księżyc jest po przeciwnej stronie Ziemi, czy układ jest następujący: Słońce - Księżyc - Ziemia. Ponieważ naoczni świadkowie nie wspominają, że widzieli księżyc w pełni w czasie zaćmienia, to rozsądnym jest przyjąć, że Inteligentny Popychający przesunął go na drugą stronę jego orbity, zaćmił Słońce po czym po trzech godzinach znów umieścił na właściwym miejscu. Naturalne zaćmienia trwają najwyżej kilka minut, co jednoznacznie dowodzi, że to sam Inteligentny Popychacz przez trzy godziny utrzymywał Księżyc na linii Słońce-Ziemia. Oczywiście, współczesna nauka skażona grawicjonistycznym światopoglądem odrzuca ten dowód Pisma Świętego.

Warto zauważyć, że również we współczesnych czasach Inteligentny Poruszyciel dał widzialny dowód swojej działalności. 13 października 1917 roku w Fatimie miał miejsce "cud słońca" kiedy to wedle najwiarygodniejszych kościelnych relacji 70 tysięcy ludzi widziało tańczące po niebie Słońce.

[SIZE="4"]Często zadawane pytania (FAQ)
[/SIZE]


Teoria IF nie narodziła się w postaci jaka jest aktualnie prezentowana. Początkowo była znana jako Teoria Inteligentnego Zahaczania (Intelligent Grappling), na szczęście kolejne objawienia pozwoliły przedstawić jedyną prawdziwą Teorię.

1. Czym jest Inteligentne Spadanie (IF)
Inteligentne Spadanie jest naukową Teorią, że Inteligentny i Świadomy Popychacz popycha rzeczy. Jest to jedyna spójna teoria wyjaśniająca dlaczego rzeczy spadają.

2. Czy grawitacja nie wyjaśnia dlaczego rzeczy spadają?
Nie. Grawitacja próbuje jedynie opisać co się z obiektami dzieje. To nie wyjaśnia dlaczego to się z nimi dzieje. Jest to wyzwanie któremu może podołać tylko Teoria IF.

3. Czy nie ma teorii które wyjaśniają dlaczego rzeczy spadają?
Nie. To są teorie ateistów i świeckich humanistów które próbują to wyjaśnić, ale prowadzą do szalonych konkluzji, jakich człowiek nigdy nie widział, takich jak czarne dziury albo tak zwany "Wielki Wybuch". Inteligentne Spadania opiera się wyłącznie na obserwacjach widzialnego świata.

4. Czy Inteligentne Spadanie jest teorią naukową?
Tak. Inteligentne Spadanie jest jedyną wartościową teorią pozwalającą wyjaśnić dlaczego rzeczy spadają. Fizycy próbowali bezskutecznie przez setki lat wyjaśnić dlaczego rzeczy spadają i dlaczego spadły. Teraz jest czas na nową teorię, jedyną wspieraną przez wszelkie dowody, która w końcu daje nam rozwiązanie tej kwestii. IF jest taką teorią.

5. Czy Inteligentne Spadanie nie jest powiedzeniem w inny sposób „Aniołowie popychają rzeczy wokół”?
Nie. Inteligentne Spadanie nic nie mówi o naturze lub pochodzeniu świadomości czynnika który wykonuje rzeczywisty akt popychania. IF mówi, że ten świadomy czynnik jest tym co wygląda na na zjawisko „grawitacji”.

6. Czy aby zaakceptować Inteligentny Projekt (ID) muszę również zaakceptować Inteligentne Spadanie?
Tak. Inteligentny Projekt mówi, że jest nadprzyrodzony świadomy projektant działający na poziomie biologicznym. Inteligentne Spadanie mówi, że jest nadprzyrodzony świadomy popychacz na poziomie fizyki. Akceptacja naturalistycznego wyjaśnienie dla jednego zjawiska i nie-naturalistycznego dla innego jest filozoficzną hipokryzją i nie będziemy go popierać.

http://groups.google.com/group/sci.skeptic/msg/28ebb87902c8ecba?dmode=source&hl=en&pli=1

[SIZE="4"]Grawitacja. Tylko teoria[/SIZE]

[Obrazek: gravity.jpg]
[SIZE="1"]
Dyskusja z głupotą niepotrzebnie ją nobilituje.
Dlatego ignoruję: http://www.ateista.pl/member.php?u=410
[/SIZE]
Odpowiedz
#2
Cytat:1. Czym jest Inteligentne Spadanie (IF)
Inteligentne Spadanie jest naukową Teorią, że Inteligentny i Świadomy Popychacz popycha rzeczy.

Przypomniałeś mi w tym miejscu znaną ludową piosenkę:
"Gdy jest chłop zazdrosny i ma w portkach licho,
to jego kobitę byle kto popycho" :-)

Popychacz, kojarzy mi się też z popychaczem do wódki, czyli z taką zakąską, żeby dużo wyżłopać. :-)


A tak na serio, robicie sobie jajca ? Czy jak?
Odpowiedz
#3
Matt Kaboom napisał(a):Doskonałym przykładem, że teoria grawitacji jest niemożliwa - co wskazuje na istnienie Inteligentnego Popychającego - jest ruch Ziemi wokół Słońca.

Zgodnie z obowiązującą teorią o powstaniu Układu Słonecznego Ziemia miała (rzekomo) powstać 4,6 mld lat temu. Od tego czasu obiega Słońce po orbicie prawie kołowej. Ale przecież każdy rozsądny człowiek wie, że jeżeli coś się porusza, to musiało zostać przez coś lub przez kogoś popchnięte aby mogło się poruszać. To pierwszy, bardzo silny dowód na istnienie Pierwszego Poruszyciela.
Ziemia to nie kulka istniejąca od zawsze, która nagle zaczęła się poruszać:
Wikipedia napisał(a):Układ Słoneczny powstał około 4,6 miliarda lat temu z zagęszczenia obłoku molekularnego. Owa stosunkowo rzadka chmura gazu (przede wszystkim wodoru i helu) i pyłu kosmicznego o średnicy kilku lat świetlnych, zapadła się grawitacyjnie – prawdopodobnie pod wpływem jakiegoś zaburzenia zewnętrznego, związanego na przykład z niedalekim wybuchem supernowej. Kurczeniu się obłoku odpowiadało zwiększanie się gęstości, szczególnie w centrum, oraz formowanie się wirującego coraz szybciej dysku protoplanetarnego o średnicy około 200 j.a.[4] Centralny obiekt dysku – protogwiazda – w końcu przekształcił się w Słońce, a w otaczającym je dysku poszczególne ciała niebieskie: przede wszystkim planety, ale także i pozostałe składniki Układu Słonecznego.

Matt Kaboom napisał(a):Jeżeli teoria grawitacji jest prawdziwa, to skąd siła grawitacji wie, jak bardzo ma zakrzywić tor Ziemi w każdym punkcie jej orbity?
Jak to skąd?
Z równań OTW, czyli równania Einsteina i równania linii geodezyjnej.
Dzięki prawu grawitacji z ogólnej teorii względności, udało się wyjaśnić anomalia orbity Merkurego.
"Do tej pory nie istnieją dane obserwacyjne mogące podważyć ogólną teorię względności, choć wiadomo, że nawet przy próbach połączenia z mechaniką kwantową, nie tłumaczy ona obecnego kształtu Wszechświata."

Matt Kaboom napisał(a):skoro z czarnej dziury nic nie może się wydostać to jak miałaby się z wydostawać z niej grawitacja?
Według OTW, grawitacja nie musi się z niczego wydostawać, bo jest zakrzywieniem czasoprzestrzeni.
Zamierzam stworzyć mężczyznę i kobietę z grzechem pierworodnym. Następnie zamierzam zapłodnić kobietę samym sobą, tak abym mógł się narodzić. Będąc człowiekiem, zabiję się w ramach ofiary dla samego siebie aby ocalić Cię od grzechu na który Cię początkowo skazałem... TA DA!!!
Odpowiedz
#4
NotInPortland napisał(a):Ziemia to nie kulka istniejąca od zawsze, która nagle zaczęła się poruszać:Jak to skąd?
Z równań OTW, czyli równania Einsteina i równania linii geodezyjnej.
Dzięki prawu grawitacji z ogólnej teorii względności, udało się wyjaśnić anomalia orbity Merkurego.
"Do tej pory nie istnieją dane obserwacyjne mogące podważyć ogólną teorię względności, choć wiadomo, że nawet przy próbach połączenia z mechaniką kwantową, nie tłumaczy ona obecnego kształtu Wszechświata."

ze niby sila grawitacji wie jak sie poruszac z jakichstam rownan?! sugerujesz, ze grawitacja potrafi odczytac rownania? co za absurd, kolejny blamaz zacietrzewionego grawicjonazisty. :lol2:
jakiś mądry cytat
Odpowiedz
#5
szukajacyadi napisał(a):ze niby sila grawitacji wie jak sie poruszac z jakichstam rownan?! sugerujesz, ze grawitacja potrafi odczytac rownania? co za absurd, kolejny blamaz zacietrzewionego grawicjonazisty. :lol2:
No właśnie tym się różni świat nauki od świata baśni, że tu się buduje równania, a nie traktuje odziaływania fizyczne jako postaci, które muszą coś wiedzieć :lol2:

Matt Kaboom napisał(a):Z teorią grawitacji związane jest jeszcze pojęcie grawitonu, czyli hipotetycznej cząsteczki która ma rzekomo przenosić siłę grawitacji między oddziałującymi ze sobą ciałami w wyniku czego ciała się przyciągają (i spadają na siebie). Jest to kolejny wymysł ateistycznych naukowców. Istnienie grawitonów jest tylko hipotezą, nigdy nie wykryto żadnych takich cząsteczek, nie ma żadnych świadectw empirycznych na istnienie grawitonów.

Stephen Hawking napisał(a):Zgodnie z mechaniką kwantową siła grawitacyjna między dwoma cząstkami materii jest przenoszona przez cząstki o spinie 2, zwane grawitonami. Grawitony nie posiadają masy, zatem siła, którą przenoszą, ma daleki zasięg. Przyciąganie grawitacyjne między Ziemią i Słońcem przypisujemy wymianie grawitonów między cząstkami składającymi się na oba ciała. Choć wymieniane grawitony są wirtualne, a zatem nieobserwowalne, wywołują widzialny efekt - Ziemia porusza się wokół Słońca!
Zamierzam stworzyć mężczyznę i kobietę z grzechem pierworodnym. Następnie zamierzam zapłodnić kobietę samym sobą, tak abym mógł się narodzić. Będąc człowiekiem, zabiję się w ramach ofiary dla samego siebie aby ocalić Cię od grzechu na który Cię początkowo skazałem... TA DA!!!
Odpowiedz
#6
A czy nie wydaje wam się że tzw. pole elektryczne, magnetyczne i grawitacyjne to przejaw działania świętej trójcy?? Zdezorientowanyhock:

[Obrazek: Banner-the-skywalker-family-10169607-600-120.jpg]

EH
Odpowiedz
#7
Już kiedyś podałem inny przykład:
E = mc^2

mc-kwadrat można rozpisać też jako mcc, czyli wtedy E = mcc.

m - to Syn Boży, bo jako jedyny był "materialny", zaś cc to właściwości Boga Ojca i Ducha Świętego.

Jak macie wtyki na forach religijnych lub ezoterycznych (np. racjonalista.pl), to przekażcie im powyższą nowinę. Duży uśmiech

P.S.
E to oczywiście Trójca Święta, co już zrozumieli nasi pogańscy przodkowie, oznaczając tę literę trzema poziomymi kreskami połączonymi na początku przez jedną pionową.
Odpowiedz
#8
NotInPortland napisał(a):No właśnie tym się różni świat nauki od świata baśni, że tu się buduje równania, a nie traktuje odziaływania fizyczne jako postaci, które muszą coś wiedzieć :lol2:

kiedy to wlasnie ty potraktowales te rzekomo istniejace oddzialywanie fizyczne jako postac, nie ja. jak mam traktowac jako postac cos, co nie istnieje?? coraz bardziej sie gubisz, goebbelsem grawinazistow nie bedziesz...
jakiś mądry cytat
Odpowiedz
#9
Matt Kaboom napisał(a):zebrałem razem pewne fakty oraz rozwinąłem ją w obszarze empirycznych dowodów naukowych oraz wykazałem na podstawie rachunku prawdopodobieństwa, że teoria grawitacji nie może być prawdziwa

Czyli, co... publicznie tutaj twierdzisz, że ogólna teoria względności stworzona przez Alberta Einsteina jest nieprawidłowa i nie opisuje niczego???
Pozwól więc, że zadam żartobliwe pytanie: "kim Ty właściwie jesteś?"

Jeżeli jeszcze nie udało Ci się tego dojrzeć, to ktoś powinien Cię oświecić, że rachunek prawdopodobieństwa, który przedstawiłeś, dowodzi tylko dobitnie jak bardzo prawdziwa jest teoria Einsteina - pomimo tego jak bardzo małe jest prawdopodobieństwo (wg Ciebie) tego, że obiekty poruszają się po orbitach dokładnie takich, po jakich się poruszają, to jednak poruszają się one dokładnie w taki sposób, w jaki przewidział to Einstein.
Zamierzam stworzyć mężczyznę i kobietę z grzechem pierworodnym. Następnie zamierzam zapłodnić kobietę samym sobą, tak abym mógł się narodzić. Będąc człowiekiem, zabiję się w ramach ofiary dla samego siebie aby ocalić Cię od grzechu na który Cię początkowo skazałem... TA DA!!!
Odpowiedz
#10
NotInPortland napisał(a):Czyli, co... publicznie tutaj twierdzisz, że ogólna teoria względności stworzona przez Alberta Einsteina jest nieprawidłowa i nie opisuje niczego???

Oczywiście, przecież to tylko pewna interpretacja zjawisk empirycznych. Zjawiska te można opisywać zarówno przy pomocy teorii grawitacji, teorii Einsteina czy coraz to innych, bardziej skomplikowanych i wymyślnych teorii fizyczno-matematycznych. Im bardziej są zaawansowane i im bardziej są skomplikowane matematycznie, tym wydają się mądrzejsze. A przecież Prawdziwe Słowo Boga, objawione nam w Biblii, jest skierowane do ludzi prostych i prostolinijnych. Dlatego żadna skomplikowana teoria nie może być prawdziwa, bo jest to tylko otumanianie prostolinijnego ludu. Prawdziwą teorią może być tylko teoria prosta, zrozumiała dla prostych ludzi i koniecznie musi mieć oparcie w Słowie Boga. Teoria Inteligentnego Spadania spełnia te warunki. Wszystkie inne teorie to tylko puste, ludzkie filozofowanie, bazujące na matematyce, która jest niczym innym jak system aksjomatów przyjętych przez ludzi. Jedyne prawdziwe teorie muszą mieć oparcie w Biblii.

NotInPortland napisał(a):Pozwól więc, że zadam żartobliwe pytanie: "kim Ty właściwie jesteś?"

Pozwól, że żartobliwie odpowiem: jestem ateistą głęboko wierzącym w Boga. Łatwo to zauważyć choćby po podpisie Uśmiech.

Zanim odpiszesz, proszę, przeczytaj to: Teoria inteligentnego spadania. Albo zmruż jedno oko i przeczytaj założenia Teorii IF ponownie. :p
[SIZE="1"]
Dyskusja z głupotą niepotrzebnie ją nobilituje.
Dlatego ignoruję: http://www.ateista.pl/member.php?u=410
[/SIZE]
Odpowiedz
#11
Już trzech zwyrodnialców popiera tą chorą teorię grawitacji Smutny Widać jak ten świat upada bez Boga Jedynego w Trójcy Prawdziwego...

Odpowiedz
#12
Spadanie? Co za bluźnierstwo! Przecież każdy wie, że to nie przedmioty spadają, a Ziemia się unosi!
Odpowiedz
#13
cofa
Duży uśmiech
Odpowiedz
#14
Cofa się do tyłu, gwoli ścisłości.
---
Kochaj sztukę, której się nauczyłeś, i w niej znajdź spokój.
Marek Aureliusz
Odpowiedz
#15
Grawitacja górą! Precz z waszymi herezjami!
Wszyscy idą w życiu pod prąd... o ironio

Wszelkie moje stare, socjalistyczne, lewicowe wpisy należy uznać za nieważne i ich najlepiej nie czytać.

Odpowiedz
#16
Matt Kaboom napisał(a):Albo zmruż jedno oko i przeczytaj założenia Teorii IF ponownie. :p
Dzięki za poradę bo z otwartymi oczyma nie dawało się tego czytać Język

Matt Kaboom napisał(a):Oczywiście, przecież to tylko pewna interpretacja zjawisk empirycznych. Zjawiska te można opisywać zarówno przy pomocy teorii grawitacji, teorii Einsteina czy coraz to innych, bardziej skomplikowanych i wymyślnych teorii fizyczno-matematycznych. Im bardziej są zaawansowane i im bardziej są skomplikowane matematycznie, tym wydają się mądrzejsze. A przecież Prawdziwe Słowo Boga, objawione nam w Biblii, jest skierowane do ludzi prostych i prostolinijnych. Dlatego żadna skomplikowana teoria nie może być prawdziwa, bo jest to tylko otumanianie prostolinijnego ludu. Prawdziwą teorią może być tylko teoria prosta, zrozumiała dla prostych ludzi i koniecznie musi mieć oparcie w Słowie Boga. Teoria Inteligentnego Spadania spełnia te warunki. Wszystkie inne teorie to tylko puste, ludzkie filozofowanie, bazujące na matematyce, która jest niczym innym jak system aksjomatów przyjętych przez ludzi. Jedyne prawdziwe teorie muszą mieć oparcie w Biblii.
Z tego co tu piszesz, wynika, że istnieją 3 grupy ludzi.
  • Grupa A to grupa, którą opisałeś, czyli prostacy, którzy po wykonaniu obliczenia "2+2=4" powiedzieli "to my już dziękujemy, resztę doczytamy sobie z pisma opisującego naszego boga".
  • Grupa B to ci "ateistyczni naukowcy", którzy nie boją się żadnych trudności pojawiających się na ich drodze dążenia do poznania prawdy.
  • Trzecią grupę C nazwę roboczo "hedonistami". Zdają sobie oni sprawę z tego co robi grupa B i jakie z tego mogą wyniknąć korzyści, więc robią to co robią, aby gruba B mogła robić to co robi.

I teraz pojawia się pytanie do Ciebie Matt Kaboom:

Jak wyjaśnisz fakt, że ta grupa prostaków czy "nierozwijalnych", odrzucająca wszystko co trudne i skupiająca się na swoim "piśmie", nie mieszka obecnie na drzewach, nie poluje z łukami na dzikie świnie, tylko nieskrępowanie korzysta z diabelskich wynalazków i dobrodziejstw powstałych na podstawie "wymysłów" tak przez nich gardzonych ateistycznych naukowców???
OTW jest fuj, mechanika kwantowa jest fuj, ale sms'a komórką to by się wysłało, posta na forum na komputerze by się napisało... :lol2:

Matt Kaboom napisał(a):[SIZE="3"]Inteligentny Popychacz[/SIZE]
W przypadku ktosia, tak nieudolnie sterującego siłą spadania, że samolot z setką VIPów wbija się w ziemię, bardziej adekwatną nazwą dla niego byłoby:

[SIZE="3"]Największy Idiota we Wszechświecie[/SIZE]
Zamierzam stworzyć mężczyznę i kobietę z grzechem pierworodnym. Następnie zamierzam zapłodnić kobietę samym sobą, tak abym mógł się narodzić. Będąc człowiekiem, zabiję się w ramach ofiary dla samego siebie aby ocalić Cię od grzechu na który Cię początkowo skazałem... TA DA!!!
Odpowiedz
#17
Energia kinetyczna i potencjalna, nie ma innego wyjaśnienia.
A co to za atak, na teorie grawitacji, to atak na teorie ewolucji nie wystarcza?
Ach ten cały "inteligentny projekt" ciemnoty religijnej, w takim tempie to nie długo wszystkie teorie staną się nie potrzebne, (bo będzie jedna "zapchaj dziura" - R. Dawkins) "inteligentna teoria" - czyli Bóg, i problem z głowy, powrót do ciemnoty średniowiecza.
Na wszystkie pytania, jedna odpowiedz "inteligentny projekt."
Odpowiedz
#18
aniolgabriel napisał(a):A co to za atak, na teorie grawitacji, to atak na teorie ewolucji nie wystarcza?
Teoria tamto, teoria siamto. Wszystko same teorie, żadnych konkretów. Nauka opiera się tylko na przypuszczeniach marksistowskich naukowców, którzy chcą udowodnić, że Bóg nie istnieje po to, aby mogli żyć w grzechu.
The only thing we have to fear is fear itself - Franklin D. Roosevelt

Cdesign proponentsists
Odpowiedz
#19
Allex napisał(a):Teoria tamto, teoria siamto. Wszystko same teorie, żadnych konkretów. Nauka opiera się tylko na przypuszczeniach marksistowskich naukowców, którzy chcą udowodnić, że Bóg nie istnieje po to, aby mogli żyć w grzechu.

Teoria to fakt naukowy,a niedowiedziona faktami lub dowodem matematycznym teoria to hipoteza.
Ogólna teoria względności (OTW) – popularna nazwa teorii grawitacji sformułowanej przez Alberta Einsteina w 1915 roku, a opublikowanej w roku 1916.
--
Klerykalne wymysły sił nadprzyrodzonych, by żyć jak pasożyty, i wciskać ciemnotę o grzechu.
Polecam film "faraon" i douczyć się na temat "teorii" a nie pisać kreacjonistyczne herezje.
Odpowiedz
#20
Aniol - nie dostrzegłeś sarkazmu?
"All great men should be haunted by the fear of not living up to their potential.
All loyal men should be haunted by the fear of not having done enough for their country.
All honourable men should be haunted by the fear of not having lived a life worthy of those men who came before us." Sigurd
Odpowiedz


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości